Ст 1331 коап

Рубрики Вопрос юристу

Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (ст. 121 КУпАП)

Зазначене правопорушення завдає шкоди такому об’єкту, як охоронювані суспільні відносини щодо встановлених правил та порядку керування транспортним засобом, користування ременями безпеки або мотошоломами.

Умовою притягнення до відповідальності є наявність одного з протиправних діянь, які передбачені в ст. 121 КУпАП, що визначають об’єктивну сторону цього правопорушення, зокрема:

– керування транспортним засобом, що має несправності системи гальмового керування, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), має інші технічні несправності, з якими, відповідно до встановлених правил, заборонено його експлуатувати, а також якщо транспорт переобладнано з порушенням відповідних правил, норм і стандартів (ч. 1 ст. 121);

– керування транспортним засобом, який використовують для надання послуг із перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені ч. 1 цієї статті, а також технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху й технічної експлуатації (ч. 2 ст. 121);

– керування транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов (ч. З ст. 121);

– учинення повторно будь-якого з порушень, передбачених ч. 1–З ст. 121 КУпАП (ч. 4 ст. 121);

– порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами (ч. 5 ст. 121);

– керування незареєстрованим чи неперереєстрованим транспортним засобом (ч. 6 ст. 121);

– експлуатація транспортного засобу без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандартів чи закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами (зокрема з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію), забруднений (не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м), перевернутий або неосвітлений (ч. 6 ст. 121);

– учинення повторно будь-якого з порушень, передбачених ч. 6 ст. 121 КУпАП (ч. 7 ст. 121).

Під час кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 121–126, 127і– 1281, ч. 1, 2 ст. 129, ч. 1–4 ст. 130, ст. 1321, 1331, 1332, 139, 140, транспортним засобом, відповідно до примітки в ст. 121 КУпАП, можна вважати всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї, тролейбуси, мотоцикли тощо.

Правопорушення, передбачені ст. 121 КУпАП, вчиняють здебільшого шляхом активної дії. У вказаній статті визначено такі способи вчинення протиправних дій: керування транспортним засобом та експлуатація транспортного засобу, що не можуть бути вчинені шляхом бездіяльності. Бездіяльність може бути наявною лише у процесі вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП, а саме – порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, коли особа повинна була скористуватись ременем безпеки, проте не зробила цього.

Суб’єкт правопорушень, передбачених ч. 1–4, 6, 7 ст. 121 КУпАП, є спеціальним. Це водій, який вчинив подібний проступок вперше або якого протягом останнього року вже притягували до відповідальності за правопорушення, визначені ч. 1–3, 6 ст. 121 КУпАП. Водій – особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка (Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. № 2344-ІІІ). Водночас суб’єкт правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП, є загальним, тобто це будь-яка фізична осудна особа з 16-річного віку, яка допустила порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Суб’єктивну сторону зазначених правопорушень характеризує вина, що може бути у формі умислу або необережності, оскільки особа може як бажати вчинити протиправні дії (керування технічно несправним або переобладнаним транспортним засобом), так і байдуже ставитись до виконання покладених на неї обов’язків (порушення вимог щодо користування ременями безпеки).

Статья 1331 ГК РФ. Срок действия исключительного права на сообщение радио- или телепередачи, переход этого права к правопреемникам и переход сообщения радио- или телепередачи в общественное достояние (действующая редакция)

1. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю.

2. К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в пределах оставшейся части срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

3. После прекращения действия исключительного права сообщение радио- или телепередачи переходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения.

 • URL
 • HTML
 • BB-код
 • Текст

Комментарий к ст. 1331 ГК РФ

1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает, что исключительное право на сообщения радио- и телепередач действует в течение пятидесяти лет. Возникает исключительное право с даты сообщения передачи в эфир или по кабелю, а прекращается 31 декабря пятидесятого года, считая с года передачи сообщения.

Пункт 1 данной статьи содержит именно такие нормы, которые, к сожалению, выражены неясно и неточно.

2. В течение этого срока исключительное право на сообщение передачи может перейти к правопреемнику организации вещания (при реорганизации, по договору и т.п.). Это не меняет срока действия исключительного права. Именно эта норма содержится в п. 2 комментируемой статьи.

3. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи по истечении срока действия исключительного права на сообщение передачи, это сообщение переходит в общественное достояние (Public Domain), и к нему «соответственно применяются правила ст. 1282 ГК РФ».

Однако применить ст. 1282 ГК РФ к указанным сообщениям оказывается не просто.

Конечно, не возникает никаких проблем при применении к перешедшим в общественное достояние сообщениям первой фразы п. 2 ст. 1282 ГК РФ: «находящиеся в общественном достоянии объекты могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения».

Но как применить к таким объектам вторую фразу п. 2 ст. 1282 ГК РФ: «При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения»?

Поскольку кроме исключительного права, закрепляемого за организациями вещания, никаких личных и иных прав закон за ними не закрепляет, следует считать, что вторая фраза п. 2 ст. 1282 ГК РФ к находящимся в общественном достоянии сообщениям передач не применима. Не применимы здесь и нормы п. 3 ст. 1282 ГК РФ.

Юрисдикція спору Держфінінспекції з підконтрольною організацією

вкл. 19 ноября 2018 .

Спір Держфінінспекції про стягнення завданих збитків, звернений до підконтрольної установи є публічно-правовим і повинен розглядатися за правилами адміністративного судочинства.

Коли відеофіксація адміністративного правопорушення є доказом у справі?

вкл. 17 ноября 2018 .

Якщо постанова поліції не містить посилань на технічний засіб, за допомогою якого здійснено відеозапис правопорушення, цей доказ є неналежним.

Забезпечення позову, як засіб захисту порушених корпоративних прав учасника ТОВ

вкл. 14 ноября 2018 .

Захист порушених корпоративних прав Учасника при його виключені зі складу учасників Товариства.

Строки давності щодо застосування адміністративно-господарських санкцій

вкл. 13 ноября 2018 .

Строки давності щодо застосування адміністративно- господарських санкцій: суперечність між ст. 250 ГК України та ст. 114 ПК України

Ещё статьи.

Регистрация / вход

Инересно почитать

Налоговые споры , податкові спори, налоговый адвокат , таможенные, фіскальні органи, ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, обжалование налоговых уведомлений — решений, Акт налоговой проверки , ипотека, іпотека , застава, поручительство, кредит , депозит, банк, споживач , права потребителя, Закон , кодекс, постанова, пленум, проценты , пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц , ФГВФО, кредитор, акцепт, вклад, требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство , ликвидация, недійсний правочин , визнання недійсним , купля – продажа , право власності , собственность, судебная практика, позовна давність, обшук , обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск, апелляционная жалоба, суд , судебный сбор, юрист, судебная защита , Адвокаты Днепропетровска, юрист Днепр, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник, валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд , експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ, исковая давность, исполнительное производство, кредит , кредитор, купівля-продаж, ликвидация, мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога , податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність, поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин , проценты, процессуальный срок, публичные торги , развод, раздел имущества, рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда , сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови , следователь, слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд , суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН, уступка право вимоги , ухвала суду, ущерб, факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи , цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация , юрисдикція, юрист, юстиция

© 2012 -2018 Адвокат Морозов Евгений Александрович. Все права защищены.

Все права защищаются законодательством Украины. Все тексты и изображения, размещенные на данном сайте, не могут быть использованы без разрешения его владельцев или размещения активной ссылки на данный ресурс.

Решение Хабаровского краевого суда от 21 декабря 2016 г. по делу N 21-1331/2016

Решение Хабаровского краевого суда от 21 декабря 2016 г. по делу N 21-1331/2016

Судья Хабаровского краевого суда Яготинский С.И., рассмотрев жалобу защитника ФКУ «ОСК Восточного военного округа» Оленникова В.В. на постановление государственного инспектора Российской Федерации по надзору за использованием и охраной водных объектов по Хабаровскому краю от 13 сентября 2016 г. и решение судьи Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края от 10 ноября 2016 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.8.13 КоАП РФ, в отношении ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа»,

Постановлением государственного инспектора Российской Федерации по надзору за использованием и охраной водных объектов по Хабаровскому краю от 13 сентября 2016 г. ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» привлечена (далее-Учреждение) привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Решением судьи Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края от 10 ноября 2016 г. постановление должностного лица оставлено без изменения.

Защитник Учреждения Оленников В.В. обратился в Хабаровский краевой суд с жалобой, в которой просит отменить постановление и решение судьи, ссылаясь на отсутствие вины Учреждения в совершении инкриминируемого административного правонарушения, а также на допущенные по делу существенные процессуальные нарушения.

Изучив доводы жалобы, выслушав защитников Учреждения Красильникову Е.Ю. и Гержан В.А., поддержавших доводы жалобы, должностное лицо административного органа Плахтий А.Ю., полагавшего вынесенные акты оставить без изменения, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 настоящего Кодекса.

Как усматривается из материалов дела, 23 июня 2016 г. специалистами отдела по надзору на море по Хабаровскому краю проведен осмотр района, прилегающего к причалам N по «адрес», где дислоцируется войсковая часть 44751-3.

В ходе осмотра установлено, что в данном месте имеются два места несанкционированного хранения отходов в виде мусора: один в районе береговой черты и второй в 25-30 метрах от уреза береговой полосы.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении Учреждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Проверка законности и обоснованности судебного решения показывает, что выводы суда первой инстанции основываются на достоверных доказательствах, которые были всесторонне и полно исследованы, и оценены в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ.

Указанные в решении обстоятельства подтверждаются, имеющимися в деле доказательствами, подробно перечисленными в оспариваемом судебном решении.

Аналогичные доводы жалобы являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, не соглашаться с которой оснований не имеется.

Отсутствие в материалах дела сведений о применении средств измерения не влияет на законность вынесенных решений, поскольку представленные материалы дают основания достоверно полагать, что обнаруженный мусор находится в границах водоохраной зоны.

Довод жалобы о том, что дело рассмотрено неправомочным должностным лицом — государственным инспектором по надзору за использованием и охраной водных объектов, не основан на законе.

В соответствии с п. 6 Положения о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов федеральный государственный надзор осуществляется должностными лицами органа государственного надзора, являющимися государственными инспекторами по надзору в области использования и охраны водных объектов (государственными инспекторами в области охраны окружающей среды).

В соответствии с п. 7 ч. 5 ст. 36 Водного кодекса РФ должностные лица органов государственного надзора, являющимися государственным инспекторами в области охраны окружающей среды имеют право: . составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела об указанных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Таким образом, дело рассмотрено государственным инспектором по надзору за использованием и охраной водных объектов ФИО1 на законных основаниях.

Ссылка в жалобе на то, что определение о назначении места и времени рассмотрения дела административным органом не направлялось законному представителю юридического лица, в связи с чем имеются основания для отмены постановления, несостоятельна, поскольку определение было вручено под роспись представителю Учреждения Салиеву Х.А., действовавшему не то своего имени, а от имени законного представителя юридического лица на основании доверенности. Следовательно, такое уведомление является надлежащим, не влекущим отмену постановления.

Указание в жалобе на то, что войсковая часть 44751-3 не является структурным подразделением привлеченного юридического лица, не влечет отмены состоявшихся решений по делу, поскольку представленная выписка из ЕГРЮЛ не может служить бесспорным тому основанием.

Доводы жалобы не влекут сомнений в правильности постановления административного органа и судебного решения и не могут являться причинами их отмены, поскольку не свидетельствуют о нарушении норм материального или процессуального права, а сводятся к несогласию заявителя жалобы с оценкой доказательств вины юридического лица и обстоятельств правонарушения.

При указанных фактических и правовых обстоятельствах Учреждение обоснованно привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Наказание назначено в соответствии с санкцией указанной статьи в минимальном размере.

При производстве по делу юридически значимые обстоятельства определены правильно, нарушений процессуальных норм судьей городского суда допущено не было, в связи с чем, в удовлетворении жалобы следует отказать.

С учетом изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.30.7, ст.30.9 КоАП РФ,

Постановление государственного инспектора Российской Федерации по надзору за использованием и охраной водных объектов по Хабаровскому краю от 13 сентября 2016 г. и решение судьи Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края от 10 ноября 2016 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.8.13 КоАП РФ, в отношении ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» оставить без изменения, а жалобу защитника Оленникова В.В. — без удовлетворения.

Судья Хабаровского краевого суда С.И. Яготинский

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Ст 1331 коап

 • Автострахование
 • Жилищные споры
 • Земельные споры
 • Административное право
 • Участие в долевом строительстве
 • Семейные споры
 • Гражданское право, ГК РФ
 • Защита прав потребителей
 • Трудовые споры, пенсии
 • Главная
 • Статья 13.31 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»

Кодекс РФ об административных правонарушениях:

Статья 13.31 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»

1. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» установленной федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию о таких пользователях —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

2.1. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности обеспечивать реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях осуществления таких видов деятельности, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения , предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Вернуться к оглавлению : КоАП РФ с последними изменениями (в действующей редакции)