Написать иск в суд на алименты

Рубрики Наша практика

Оглавление:

Образец заявления на алименты на Украинском языке

Ситуация, когда необходимо быстро написать заявление, возникает очень часто. И, в большинстве случаев, необходимость настолько велика, что от своевременности зависит круг бизнеса и жизни. В этом случае есть два варианта. Пойти к юристу, который изготовит заявление профессионально. Или взять реальный шаблон в сети и заполнить собственные сведения в нужные пункты.

Любой из двух вариантов содержит как плюсы так и минусы. В случае с адвокатом Вы будете вынуждены заплатить. Сумма будет зависеть от смысла документа. В случае, когда Вы решите составить документ своими руками платить не придется. Но нет гарантии, что обращения будут написаны как нужно.

Надеемся найденный документ поможет в разрешении проблемы.

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на Украинском языке.

Кіровський районний суд
м. Києва
(за місцем реєстрації відповідача).
Позивач:
Петрова Марія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
вул. Шевченка, буд. 83, кв. 42
тел.(067) 111-11-11.

Відповідач:
Іванов Іван Іванович,
зареєстрований та проживає за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
пр. Кірова, буд. 95, кв. 47
тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову – 10000,00 грн.

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач — Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки – Петрова, відповідача – Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини – мати, а відповідач – батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.
На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов’язаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

 1. Стягнути з відповідача — Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред’явлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.;
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.;
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.;
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.;
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.

Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

Составление иска о взыскании алиментов. практические рекомендации.

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит родитель, проживающий отдельно. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой отцовский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Составление иска о взыскании алиментов на ребенка

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на Украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах.

Один экземпляр иска о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

В какой суд подавать иск?

Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Необходимо узнать адрес суда и правильное его название.

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс.

Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Название документа: Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов представить суду.

Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов.

Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты в Украине) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов.

В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка.

Максимальный размер алиментов на ребенка не установлен, но согласно Закону Украины «О государственной исполнительной службе» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не Может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 31 Закона Украины «Об информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

Судебный сбор и расходы на информационно — техническое обеспечение рассмотрения дела.

При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты госпошлины на основании п.5 ст.4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине».

Расходы на рассмотрение дела оплачиваются проигравшей стороной по окончанию разбирательства согласно ч.3 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины. Упомянутые статьи нормативно-правовых актов нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.Взыскать максимальную сумму алиментов в вашей ситуации

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендуем обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов.

Рекомендуем прочитать еще:

Образцы исковых заявлений по семейным правоотношениям

Образцы документов на Украинском языке

 • Заявление об установлении факта отцовства
 • Заявление о предоставлении права на брак

Заявление о возобновлении брака

 • Заявление о расторжении брака
 • Заявление об усыновлении
 • Исковое заявление о признании отцовства

 • Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи
 • Исковое заявление о признании брака недействительным

 • Исковое заявление о признании брака недействительным и выселении из жилого помещения
 • Исковое заявление об определении места жительства ребенка
 • Исковое заявление об определении размера алиментов

 • Исковое заявление об отобрании несовершеннолетнего ребенка
 • Исковое заявление об отобрании и возвращение ребенка и возмещении морального вреда
 • Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

 • Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка
 • Исковое заявление об отмене усыновления
 • Исковое заявление о взыскании алиментов 2

  Исковое заявление о взыскании алиментов

 • Исковое заявление о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных дочь
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на супругов
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на время обучения

 • Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
 • Исковое заявление о взыскании алиментов в доле от дохода
 • Исковое заявление о взыскании дополнительных расходах на ребенка

 • Исковое заявление о взыскании задолженности по выплате алиментов
 • Исковое заявление о взыскании средств на покрытие расходов, связанных с предоставлением попечительства
 • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов

  Как составить исковое заявление на алименты (образец) в суд?

  Образец заявления на алименты поможет родителям правильно заполнить исковое заявление в суд. О том, как правильно подготовить иск, где можно найти образцы заявления на алименты, как производится рассмотрение иска и взыскание средств по нему, вы узнаете из нашей статьи.

  Как правильно написать исковое заявление на алименты на содержание ребенка, где взять бланк образца 2017-2018 годов?

  Такое заявление, как правило, составляется в свободной форме. Бланк и образец заявления на алименты истец может найти в суде либо на одном из ресурсов правовой направленности. Однако даже имея готовый образец, нелишне знать о том, как правильно составляется это заявление, чтобы корректно заполнить бланк и избежать основных ошибок при указании необходимых сведений.

  В первую очередь заполняется вводная часть, которая содержит сведения:

  • о наименовании судебной инстанции, куда заявитель подает документ;
  • адресе, по которому располагается суд, принявший заявление;
  • Ф.И.О. истца;
  • реквизитах документа, удостоверяющего личность истца.

  После этого описывается суть искового заявления и указывается на необходимость взыскания алиментных платежей и задолженности. В этой части заявления потенциальный получатель средств указывает:

  • Ф.И.О. лица, с которого следует взыскать алименты;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика;
  • год рождения плательщика;
  • место его рождения;
  • адрес проживания плательщика;
  • место его прописки;
  • Ф.И.О. ребенка, на содержание которого взыскиваются алименты;
  • дату рождения ребенка;
  • реквизиты его свидетельства о рождении;
  • размер алиментов;
  • момент начала взыскания алиментов;
  • дату регистрации бракосочетания;
  • дату развода;
  • реквизиты свидетельств о заключении брака и разводе.

  Помимо вышеперечисленного исковое заявление на алименты включает перечень приложенных к нему документов, указание даты подачи иска и подпись истца.

  Как подать заявление на алименты в суд, какие документы нужно приложить к заявлению?

  Итак, образец искового заявления о взыскании алиментов найден и проверен, иск подготовлен по всем правилам. Что еще потребуется от истца?

  Для того чтобы подать исковое заявление, истец должен иметь при себе ряд документов, которые следует приложить к иску. Приложены должны быть:

  • копия свидетельства о браке;
  • копия документа о разводе;
  • копия документа о рождении ребенка;
  • справка с места работы ответчика о размере его заработной платы;
  • справка с места работы ответчика о наличии удержаний в пользу истца;
  • справка из уполномоченных органов о месте проживания ребенка.

  Для того чтобы получать алименты, истец должен проживать совместно с ребенком, на содержание которого он желает их оформить.

  Порядок подачи иска, срок обращения

  Заполненное исковое заявление подается истцом в судебные органы по месту регистрации. Государственную пошлину при подаче заявления истец не уплачивает. Она взыскивается органами с ответчика, которого обязывают выплачивать алиментные платежи.

  Заявление рассматривается в течение 5 дней, по истечении которых уполномоченные органы выносят решение о принятии или возврате заявления.

  Если же говорить о сроке подачи, то ст. 107 СК РФ определяет, что истец, имеющий право на получение алиментных платежей, вправе подать заявление независимо от срока, который прошел с момента возникновения права на алименты. Однако данное правило действует лишь в отношении случаев, когда алименты не начислялись истцу в рамках добровольного соглашения сторон.

  Принятие заявления, отказ в принятии иска

  В течение 5 дней уполномоченный судья принимает решение по заявлению истца. Принимая заявление к рассмотрению, он выносит соответствующее определение, которое и является основанием для возбуждения гражданского дела.

  При этом в ст. 134 ГПК РФ законодатель перечисляет ряд оснований, по которым суд может отказать гражданину в принятии заявления:

  1. Невозможность рассмотрения и разрешения заявления в порядке гражданского судопроизводства.
  2. Наличие судебного решения по рассматриваемому вопросу между этими сторонами.
  3. Наличие судебного решения третейского суда по рассматриваемому делу между этими сторонами. Если суд не выдал гражданам исполнительный лист на принудительное исполнение решения, то это основание не является поводом для отказа в принятии заявления.

  Если суд не принял исковое заявление, он должен вынести соответствующее определение. Определение при этом должно быть мотивированным и дополненным ссылками на статьи нормативных актов, послуживших основанием для отказа. К определению прикрепляют исковое заявление и приложенную к нему дополнительную документацию. Определение об отказе вручается истцу в течение 5 дней с момента подачи заявления. Непринятое заявление не может быть подано в суд повторно.

  Возможен также возврат искового заявления заявителю, если:

  • истец нарушил правило подсудности (подал заявление не в тот суд);
  • истец не принял мер по досудебному урегулированию спора;
  • заявление подано недееспособным лицом;
  • поданное заявление не подписано истцом;
  • иск подан лицом, не имеющим таких полномочий;
  • другой суд уже рассматривает это дело;
  • истец подал заявление о возвращении иска до его принятия судом.

  После возврата заявления истец может подать его повторно, если устранит имеющиеся нарушения.

  Повторное заявление на алименты

  Исковое заявление о взыскании алиментов подается один раз, т. к. повторно взыскать их на содержание одного и того же лица (хоть ребенка, хоть взрослого) нельзя. Однако в практике выражение «повторное заявление» все же встречается. Как правило, это касается следующих ситуаций:

  1. Исковое заявление уже подавалось, но суд его вернул. Чтобы такого не происходило, следует тщательно выбирать образец заявления в суд на алименты и заполнять бланк без ошибок.
  2. Алименты взысканы, исполнительный лист выдан, направлен приставам, но в силу каких-то причин взыскатель его забрал. Однако это ничего не меняет, т. к. исполнительный лист можно подать вплоть до совершеннолетия ребенка.
  3. Подано исковое заявление о корректировке размера взыскания. Такое возможно, если изменились обстоятельства, с учетом которых производилось взыскание. Например, если ребенку требуется особый уход или лечение, алименты могут быть увеличены. Однако это будет не новым взысканием, а всего лишь изменением размера.

  Исковое заявление на алименты в браке

  Закон разрешает взыскивать алименты на ребенка как после развода, так и во время брака. Во время брака иск на алименты подается в том же случае, что и после развода (т. е. если ответчик добровольно не содержит ребенка), и так же может содержать требования о взыскании как доли заработка, так и твердой суммы.

  При этом в обоих случаях можно использовать один и тот же образец искового заявления на алименты. Разница будет состоять лишь в том, что иск, подаваемый в период брака, не будет содержать в себе данных, касающихся развода. Так как никаких существенных изменений в законодательстве в последнее время не произошло, при обращении в суд в 2018 году вполне можно использовать и образец заявления на алименты 2017 года.

  Взыскание средств и заявление приставам о задолженности по алиментам

  Взыскание средств в рамках алиментных платежей производится на основании решения суда. При этом СК РФ обязывает плательщика алиментов сообщать исполнительным органам, осуществляющим взыскание средств, о смене места работы. Информация о новом месте трудоустройства должна предоставляться им в течение 3 дней. Также плательщик обязан сообщать сведения о смене своего места жительства и получении дополнительного заработка или иного дохода.

  Лица, уклоняющиеся от погашения долга по алиментам, уплачивают дополнительную неустойку, размер которой устанавливается в виде 1/2 процента от суммы долга. Процент при этом насчитывается за каждый день просрочки платежа. Заявление о взыскании вышеуказанной неустойки могут подать в суд граждане, имеющие право на получение алиментов.

  Кроме того, если алименты не выплачиваются в срок, граждане имеют право обратиться и к судебным приставам-исполнителям. По их заявлению пристав должен выдать постановление, которым определяется существующая задолженность по алиментам, — этот документ можно затем использовать в качестве доказательства при подаче иска о взыскании неустойки и невыплаченной суммы. Также пристав может принять дополнительные меры по взысканию: наложить арест на имущество должника, запретить ему выезд за пределы России и т. д.

  Образец заявления судебным приставам о взыскании алиментов вы можете найти на нашем сайте.

  Как написать исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка?

  Ответственность. Вроде бы всем известное и понятное слово. Но часто люди забывают о нем, когда дело касается их самих. Любовь – семья – дети. Хорошо, если ситуация развивается по такому сценарию. Однако нередко в финале добавляются сора – ненависть – развод.

  И вот, начинает казаться, что дело касается только бывших супругов, что разбираются между собой они. А как же дети? Разве их вина, что у взрослых «не срослось»?

  В конце концов, у несовершеннолетних граждан Украины есть свои права, и прежде всего право на содержание от родителей! Тому, как правильно написать исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка, подать иск, в какие инстанции обращаться, и будет посвящен этот материал.

  Основания для составления искового заявления

  Прежде всего, кто и когда имеет право на алименты. В большинстве случаев речь идет о несовершеннолетних детях, но существуют и обстоятельства, при которых содержание должно быть выплачено и достигшим 18 лет. Подробно все случаи разбираются в этом разделе нашего сайта, поэтому остановимся на вопросе коротко:

  • Семейный кодекс (СК) в своей 180-ой статье однозначно устанавливает норму: родители обязаны содержать своих детей до 18-летия.
  • Особые обстоятельства: проблемы со здоровьем, развитием и т.п. должны быть оплачены родителями отдельно (ст. 185 СК).
  • При недееспособности детей родители обязаны содержать ребенка и по достижению им 18-ти лет (см. подробнее).
  • В соответствии со ст. 199 СК алименты положены и совершеннолетним детям, продолжающим обучение. Предел таких выплат – достижение ребенком двадцатитрехлетнего возраста. (см. подробнее)

  Напомним, что в соответствии со ст. 180 СК статус родительских взаимоотношений не важен: на алименты могут рассчитывать дети супружеских пар, находящихся в браке, в разводе или вовсе никогда не регистрирующих свои отношение.

  Хотите выиграть в суде? Ознакомьтесь с нюансами взыскания алиментов:

  • в законном браке;
  • в гражданском браке.

  Кроме этого, претендовать можно как на содержание, выплачиваемое с момента подачи иска, так и за прошедший период.

  Распространенные сложности

  До того как перейдем непосредственно к составлению иска, укажем на возможные сложности, имеющие широкое практическое распространение.

  В случаях совершеннолетних детей (ст. 198-199 СК) кодекс прямо указывает, что алименты могут быть назначены, если родитель в состоянии их выплачивать.

  Детям, не достигшим 18-ти лет, содержание положено в «любом случае», но в соответствии со ст. 182 СК при назначении размера выплат суд обязан принимать во внимание все существенные аспекты, в т.ч. состояние здоровья ответчика и его платежеспособность.

  К сожалению, жизненные ситуации бывают разными, в т.ч. и негативными. Если речь идет о недееспособности ответчика или других проблемах, то положения 182-ой статьи могут быть использованы справедливо. Однако здесь возможен и злой умысел, если ответчик попытается скрыть доходы.

  Надо быть готовым к доказательству наличия у ответчика определенных доходов, чтобы суд мог принять к сведению все имеющиеся данные. А чтобы лучше понять указанную ситуацию, приведем типичный пример на условных Василии и Оксане.

  Однако Василий получил на работе справку о зарплате, в которой указана минимально возможная по закону сумма, в надежде, что суд рассчитает алименты исходя из нее (пусть и не менее 50% от прожиточного минимума ребенка в соответствии с п. 2 ст. 182 СК).

  Решение. При рассмотрении дела суд принимает во внимание все обстоятельства. Действительно, если других данных о доходах ответчика нет, суд должен оперировать имеющимися.

  Однако незадолго до разбирательства Оксана с юристом посетили работодателя бывшего супруга. В процессе переговоров было заявлено, что в случае раскрытия на процессе реальных доходов бывшего мужа, обвинение в неуплате налогов может быть предъявлена как ему, так и самому работодателю. В результате был получен документ с реальными доходами ответчика.

  При рассмотрении дела суд учел новые обстоятельства и назначил алименты исходя из них. Более того, против Василия было возбуждено дело по п. 1 ст. 384 Уголовного кодекса — за предоставление заведомо ложных данных.

  Как написать иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка? Форма и содержание

  Основанием для составления любого искового заявления являются положения ст. 175 ГПК. Для иска по алиментам на ребенка в заявлении должно быть:

  1. Место обращения: наименование, расположение суда.
  2. Идентификация сторон иска, включая Ф.И.О., адреса, даты и места рождения, налоговые номера, места проживание, контакты и пр.
  3. Требования. Что именно желает истец и на каком основании: алименты на несовершеннолетнего ребенка, на достигшего 18 лет, на недееспособного, за прошедший период и т.д.
  4. Данные о размере дохода ответчика (если такая информация получена).
  5. Данные о ребенке (детях).
  6. Статус отношений между истцом и ответчиком: брак, развод и т.п.
  7. Размер, форма и периодичность требуемых выплат.
  8. Перепись документов по делу.
  9. Дата, подпись.

  Указаны и подтверждены документально должны быть любые данные, могущие оказать влияние на решение.

  Куда подается исковое прошение на алименты? В какой суд?

  Исковое производство к физическому лицу, согласно ст. 27 ГПК, инициируется по месту жительства ответчика. Однако именно дела по алиментам, в соответствии со ст. 28 ГПК, могут быть рассмотрены и по месту жительства истца.

  Таким образом исковое заявление подается в суд первой инстанции по месту жительства ответчика или истца на выбор подающего лица.

  Какие документы приложить к требованию о выплате алиментов?

  Каждый пункт заявления, каждое предъявляемое обстоятельство должны подтверждаться документально. В результате пакет документов по иску об алиментах на ребенка должен состоять из двух частей.

  Исковое заявление о взыскании алиментов

  Иск о взыскании алиментов образец

  Специально для вас мы разработали три варианта сотрудничества. В зависимости от ваших пожеланий и наличия свободного времени, выберите удобный для вас пакет.

  3750 грн

  • 750 грн./ час
  • 5 часов работы

  Стандартный набор услуг для пакета

  • анализ документов
  • стратегия
  • иск/возражения
  • 1 выезд

  Этот Пакет подходит для Старта судебного разбирательства. После анализа документов, Написания иска и первого заседания будет лучше понятно как двигаться дальше. Будем видеть отзыв второй стороны и его желание бороться. От этого этапа зависит категория сложности вашего дела.

  Стандартное

  7 500 грн

  • 750 грн./ час
  • 10 часов работы

  Стандартный набор услуг для пакета

  • анализ документов
  • стратегия
  • иск/возражения
  • 3 выезда

  Это Пакет показывает примерные затраты денег на дело Средней сложности, в нашей практике.

  Средне сложным мы считаем дело, в котором вы однозначно победитель и осталось выполнить техническую сторону по его сопровождению.

  Нужно понимать, что это всего лишь усредненная величина. В зависимости от обстоятельств, дело может перейти и в разряд Сложного.

  15 000 грн

  • 750 грн./ час
  • 20 часов работы

  Стандартный набор услуг для пакета

  • анализ документов
  • стратегия
  • иск/возражения
  • 5 выездов

  Этот Пакет показывает примерный бюджет Сложного дела. Сложным мы считаем дело, в котором ваша позиция не однозначно выигрышная и есть сторона которая против вашей победы.

  В таких категориях дел мы привлекаем специалистов с разных областей. На Сложные категории дел уходит большая часть интеллектуального труда Адвокатов.

  1. Стоимость указана приблизительная и может меняться в зависимости от потраченного времени.
  2. Риск переноса заседания несет клиент, так как заранее официальная информация не публикуется.
  3. Мы не гарантируем решение суда. Но гарантируем качественное сопровождение лучшими адвокатами.

  * необходимо обратить внимание, что в процессе расторжения брака, как правило, возникают вопросы связанные с алиментами и разделом имущества, что не входит в выше изложенные пакеты.
  ** под судом подразумевается полное ведение дела суда одной инстанции. Например: после решения суда первой инстанции, может понадобиться обжалование в апелляционном суде.
  *** дополнительно оплачивается после судебное исполнительное производство, целью которого является реальное выполнение судебного решения.
  **** доверенность необходима для того, чтобы наш юрист мог самостоятельно подавать документы в суд и представлять интересы клиента на заседаниях. Оформить доверенность клиент может у любого нотариуса по предоставленному примеру.
  ***** по алиментам не платится судебный сбор

  Запишитесь на консультацию

  Семейный кодекс закрепил за родителями обязанность содержать их несовершеннолетних детей. Правда, некоторые родители уклоняются от выполнения этой обязанности. Для того чтобы взыскать алименты с недобросовестного отца (матери), необходимо обращаться в суд.

  Алименты, как правило, взыскиваются в процентном соотношении от дохода или заработка отца (матери). В судебную инстанцию может обратиться один из родителей, который проживает с ребенком, с иском про взыскание алиментов. Срока для подачи такого вида иска не существует, однако суд может присудить выплату алиментов за прошлые года, но только за последние три года. Размер выплат определяется только судом (но в любом случае не менее 30% от всех доходов).

  Родитель, живущий отдельно, должен не только уплачивать алименты на ребенка, но и участвовать в дополнительных тратах на него (ст. 185 СК). Размер дополнительных трат устанавливается тоже сугубо судебной инстанцией.

  Обратившимся в нашу компанию мы гарантируем положительный результат спора об алиментных обязательствах. Наши юристы оказывают такие услуги:

  • консультации;
  • составление иска на взыскание алиментов;
  • представление интересов клиента в суде (возможен даже вариант без вашего участия);
  • ведение переговоров с ответчиком от имени клиента.

  После того как суд принимает решение о взыскании с ответчика определенной суммы алиментов, оно еще подлежит исполнению. Взыскание таких выплат зачастую проводится на основании исполнительного листа. Если же родитель, который должен уплачивать алименты, планирует покрывать их сумму из разных источников дохода (например, из зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности), то по его просьбе суд может выдать несколько исполнительных листов.

  Удержание присужденной суммы алиментов производится предприятием, в котором работает ответчик. Такие выплаты осуществляются раз в месяц, в день выплаты заработной платы.

  Выплаты алиментов могут также производиться на основании соглашения между родителями. Но, к сожалению, оплата алиментов по договору практикуется намного реже.

  В связи со сложившейся в Украине проблемой неофициального трудоустройства, перед многими встает актуальный вопрос: можно ли взыскать алименты с безработного, и как это сделать? Согласно законодательству, отсутствие работы не освобождает родителя от обязанности по уплате алиментов. Опытный адвокат поможет подать заявление в суд на алименты на детей, в котором будет отображен и этот момент, также он сможет помочь собрать документы, прилагаемые к судебному иску, и проследит за ходом исполнения судебного решения.

  Размер алиментов в Украине

  Чтобы определить размер алиментов в Украине, судья учитывает несколько факторов, таких как:

  • здоровье ребенка и его возраст, от которого зависят его потребности;
  • материальное положение того из родителей, с кем остался ребенок;
  • наличие у того из родителей, кто должен выплачивать алименты, других детей или иных материально зависимых от него лиц.

  При этом установлен минимальный размер алиментов, ниже которого начисление не может быть произведено. Алименты начисляются либо в твердой сумме, либо в проценте от дохода. Выплата алиментов на двоих детей происходит единой суммой, т. е. устанавливается единая часть дохода того из родителей, который выплачивает алименты, которая идет на содержание детей, вне зависимости от их количества. При этом, чем больше детей, тем больше будет эта часть.

  Если у вас возникла необходимость взыскания алиментов, не нужно затягивать с этим. Наши юристы не только помогут вам составить исковое заявление о взыскании алиментов, но добьются их выплаты в необходимом вам размере.

  Взыскание алиментов родителями

  Согласно Семейному Кодексу на совершеннолетних граждан Украины возлагается обязанность по содержанию своих нетрудоспособных родителей. Взыскать алименты с детей через суд могут лица, достигшие пенсионного возраста или неспособные обеспечивать себя самостоятельно по состоянию здоровья. При этом размер такой материальной помощи определяется в процентном соотношении, исходя из официальной заработной платы ответчика, или в фиксированной сумме денежных средств, если совершеннолетний ребенок не имеет постоянного дохода.

  Для того чтобы обязать детей выплачивать алименты, необходимо подать исковое заявление в суд. Удовлетворение иска возможно только в случаях, когда:

  • в роли ответчиков выступают лица, достигшие совершеннолетия;
  • нетрудоспособность родителей была признана в соответствии с положениями Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • истец действительно нуждается в материальной поддержке, что подтверждается низким уровнем источников его доходов;
  • отсутствуют юридические основания для освобождения детей от обязательной выплаты алиментов.

  Взыскание задолженности по алиментам

  Часто к нам обращаются клиенты, желающие отобрать задолженность по алиментам. Долг может вырасти по любой причине: систематическая неуплата, отказ от выплаты и повышение алиментов, о котором родитель может даже не знать. Одной из популярных причин является отсутствие работы. Многие считают, что это весомая причина для невыплаты алиментов, но заверяем, что можно даже провести взыскание с безработного, ведь согласно СКУ, если плательщик является безработным – это не освобождает его от уплаты алиментов.

  Кроме этого, бывают случаи, когда молодые мамы обращаются к нам на консультацию по поводу того, можно ли заявить на алименты вне брака. Получить их можно, но только в том случае, если отцовство установлено законно. В противном случае необходимо сначала установить отцовство, а затем подавать на алименты.

  Взыскание задолженности по алиментам происходит только в судебном порядке, когда опытными специалистами будет проведен необходимый расчет задолженности.

  Порядок выплаты алиментов

  Порядок выплаты алиментов контролируется судом и организацией, в которой работает плательщик. Сам процесс уплаты проводится довольно просто. Бухгалтерия организации, в которой работает плательщик, обязана изымать из зарплаты нужную сумму, указанную в исполнительном документе об уплате алиментов. После чего начисления переводятся на имя лица, указанного в исполнительном документе (т.е. на имя матери, отца или самого ребенка). Причем сумма алиментов должна быть равной той сумме, которая указана в исполнительном документе. Уменьшение алиментов или их увеличение определяется только согласно решению суда по общему соглашению между родителями или по иску, поданному в суд плательщиком.

  Если у вас возникают сложности в вопросах, касающихся выплаты алиментов или вам нужно подготовить необходимые документы для подачи иска в суд об уплате алиментов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.

  Образец заявления на алименты вы можете найти выше

  Выше приведен образец заявления на алименты, который после заполнения можно подавать в суд. Однако если у вас возникают вопросы по ходу заполнения, следует обратиться к юристу за получением разъяснений.

  Преимущества наших юристов

  Доверив решение своего вопроса юристам нашей компании, вы сможете добиться максимальных результатов по делу. При участии опытного адвоката вам не придется:

  • самостоятельно заниматься предварительной подготовкой необходимых процессуальных документов;
  • разбираться в тонкостях законодательства, чтобы найти оптимальный выход из сложившейся ситуации;
  • отстаивать свою правовую позицию в ходе судебного заседания.

  Стоимость услуги

  Наши клиенты могут рассчитывать на адекватную стоимость предоставляемых юридических услуг:

  • консультация по вопросам взыскания алиментов;
  • подготовка искового заявления;
  • непосредственное участие адвоката в судебном процессе.

  Стоимость услуг рассчитывается почасово. Цена может меняться в зависимости от количества проводимых заседаний.

  Кроме того, возможно комплексное ведение дела, что включает в себя перечень услуг, определяемых по предварительной договоренности.