Развод если есть ребенок 6 месяцев

Рубрики Вопрос юристу

Оглавление:

Развод если есть ребенок 6 месяцев

Вас не разведут по другой причине.

Очевидно, вы будете разочарованы узнав, что в Семейном кодексе Украины существует следующая статья:

«Стаття 110. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини.

3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним».

Из текста приведенной статьи следует, что не только муж, но и жена не может предъявить иск о расторжении брака пока ребенку не исполнится год. Это означает, что даже если вы подадите иск о разводе, то вам будет отказано в его рассмотрении пока ребенку не исполнится год. Поэтому ваши расходы на подготовку искового заявления будут напрасны.

Как установлено вышеприведенной статьей СК Украины из указанного правила есть исключение. Иск может быть вами подан и до достижения ребенком возраста 1 года, если ваш супруг совершил в отношении вас или ребенка что-либо, что несет в себе признаки преступления, например, избил вас или ребенка и это подтверждено соответствующим образом (обращением в милицию с заявлением, проведением судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений).

Есть еще один момент. Если желание расторгнуть брак является обоюдным, то брак можно расторгнуть несмотря на то, что не прошел год с момента рождения ребенка. Однако, расторгать его надо не путем подачи иска, а путем подачи совместного заявления о расторжении брака в порядке ст.109 Семейного кодекса Украины. В статье 110СК Украины говорится не о том, что брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребенка, а говорится о том, что иск не может быть подан в течение этого срока. В отличие от ст.110СК, статья 109СК не содержит таких ограничений по сроку на подачу совместного заявления о расторжении брака, потому в порядке ст.109СК брак можно расторгнуть и до того, как исполнится год с момента рождения ребенка.

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Если вы все же решите подавать исковое заявление, то чтобы оно было рассмотрено судом, оно должно соответствовать требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом Украины:

«Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

6. У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду».

Исковое заявление о расторжении первого брака должно быть оплачено госпошлиной в размере 8грн.50коп. и оплачены расходы на информационно-техническое обслуживание судебного процесса в размере 7грн.50коп.. В каждом райсуде вывешены реквизиты для указанных платежей. Эти реквизиты также заложены в информационных системах некоторых банков, поэтому в банке вам достаточно будет назвать вид платежа, сумму платежа и наименование районного суда.

Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Октября 2008, 23:46.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Можно ли подать на развод, если есть ребенок до года или во время беременности в Украине?

Законодательство Украины построено таким образом, чтобы при бракоразводных процессах попытаться сохранить семьи примирением во всех возможных случаях.

Особенно щепетильно подходят к разводам, которые проходят между супругами с детьми до года или если жена является беременной.

В некоторых случаях даже грудные дети и беременность не являются препятствиями для расторжения брака. Чтобы избежать лишних проблем при таких процессах подать на развод, если есть ребенок до года лучше всего с помощью хорошего юриста или тщательно изучить все нюансы вопроса самостоятельно.

Можно ли развестись при беременности или когда есть маленький ребенок?

Конечно, супруги, имеющие общих детей, развестись могут. Однако, важную роль тут играет возраст ребенка на момент бракоразводного процесса. Согласно ч. 2 ст. 110 СКУ, развестись супружеской паре нельзя, пока их общему ребенку не исполнится год, или же если жена беременна.

Стаття 110 СК України. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

 1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
 3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
 4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
 5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

Когда дети от совместного брака достигают годовалого возраста, суд обязан принять и рассмотреть поданное:

До этого момента в его рассмотрении просто-напросто будет отказано.

Основания для развода при наличии грудного ребенка по законодательству в Украине

Существует ряд исключительных моментов, при которых можно развестись даже при беременности или наличии грудного ребенка (до 1 года). В частности, ч.ч. 2-4 ст. 110 СКУ указывают на них:

 1. Один из супругов проявил противоправное поведение по отношению ко второму или ребенку.
 2. В свидетельстве о рождении отсутствуют сведения про мужа, как отца ребенка (см. как убрать запись об отцовстве).
 3. Отцовство было признано другим мужчиной или решением суда.

Кроме того, если второй супруг выявляет ответное желание развестись, то такой развод также состоится. Только для этого им потребуется составить и подать в суд совместное заявление.

Какое поведение называют противоправным?

Согласно ч. 2 ст. 110 СКУ противоправным поведением называют действие, которое содержит в себе признаки криминального правонарушения. Это может быть:

 • запугивание;
 • угроза причинения вреда;
 • причинение вреда здоровью;
 • оставление в опасности и т.д.

Стоит понимать, что такое правонарушение может быть совершено не только мужем, но и женой, поэтому инициатором развода может стать не только жена, но и муж, если он действительно стал жертвой совершенного против него преступления.

Как подать на развод, если есть ребенок до года по инициативе матери?

Если супруги не достигли общего решения касательно развода, а также имеют общих детей возрастом до 1 года, то инициатору развода потребуется составить иск. Подается он в суд по месту регистрации ответчика.

Повторимся, в иске откажут, если вы не сможете доказать противоправное поведение против вас или годовалого ребенка.

Можно подать исковое заявление и по месту регистрации истца, если маленький ребенок находится именно на его попечительстве, если того требует состояние здоровья заявителя или есть иные уважительные причины.

Подробнее о том, как развестись в другом городе читайте в этой статье.

Как составить заявление беременной/недавно родившей женщине?

Чтобы исковое заявление о разводе было полным и правильным, в нем должна быть указана следующая информация:

 1. Полное название суда, куда будет подан иск.
 2. ФИО истца и ответчика, с указанием их места жительства или пребывания, почтовые индексы, актуальные контакты для связи.
 3. Когда и где был зарегистрирован брак.
 4. Мотивы для развода при наличии ребенка до года (согласно ст.110 СКУ).
 5. Требования, предъявленные супругами, которые могут быть рассмотрены судом.

Составляя иск, рекомендуем следовать нашей инструкции и быть предельно внимательными, чтобы не допустить ошибок и не упустить никакой важной информации.

Образец искового заявления существенно облегчит бракоразводный процесс и убережет вас от лишних проблем, однако настоятельно советуем заручится помощью специалистов.

Какие документы нужны, когда ребенку нет года или при беременности?

Помимо составленного иска, разводящейся паре, имеющей общего грудного ребенка, для суда нужно будет предъявить целый ряд документов. Об их подготовке следует позаботиться заранее.

Вот основной перечень необходимых документов для расторжения брака во время беременности или при наличии детей до года :

 • оригинал свидетельства о браке;
 • копия идентификационного кода (при наличии), а также паспорта истца и ответчика;
 • справка о составе семьи с места регистрации истца и ответчика (при наличии);
 • копия свидетельства о рождении ребенка;
 • документы, подтверждающие право истца подать на развод при наличии грудного ребенка согласно ст. 110 СКУ:
  • справка о том, что муж не является биологическим отцом данного ребенка;
  • справка о побоях;
  • свидетельские показания, переписка (при наличии), аудио- или видеоматериалы, доказывающие угрозы;
  • другие доказательства.
 • квитанция об оплате судебного сбора;
 • копия заявления и всех приложенных документов для предоставления ответчику.

Суд может потребовать предъявить другие документы для развода через суд, если в этом будет необходимость.

Во сколько обойдется процедура развода с маленьким ребенком?

За подачу в суд заявления о разводе потребуется оплатить общепринятый судебный сбор. Размер его установлен согласно ст. 4 ЗУ «О судебном сборе».

Госпошлина рассчитывается как 0,4 от суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2018 году за процедуру развода при наличии грудных детей нужно заплатить 704 грн. 80 коп., поскольку прожиточный минимум в этот момент составляет 1762 грн.

Квитанция об оплате сбора обязательно прилагается к исковому заявлению и предъявляется суду. Ее можно распечатать самому или оплатить онлайн. Подробнее об оплате судебного сбора читайте в другом нашем материале.

Как долго длиться бракоразводный процесс?

Суд рассматривает исковое заявление о разводе между супругами с ребенком до года 30 дней. За это время можно забрать заявление о развод.

На практике, конечно, это будет длиться немного дольше. Однако, если одна из сторон все же настаивает на сохранении брака, то такой развод может существенно затянуться.

Прибавить процессу длительности может решение вопросов

Ранее мы обсуждали с кем остаются дети после развода и как определить порядок общения с ребенком после развода. А если вам не дают видеться с ребенком, то можно отсудить ребенка у жены/мужа.

Кроме того, наличие у супружеской пары ребенка до года может стать довольно весомой причиной, чтобы суд применил примирительные меры с целью сохранения семьи. Это решение принимается по инициативе судьи, согласно ст. 111 СКУ.

Стаття 111 СК України. Заходи суду щодо примирення подружжя

Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Примирительный срок также определяет судья. Его длительность не может превышать более 6 месяцев. Чтобы сократить бракоразводный процесс при наличии маленького ребенка до минимального, должны быть приведены весомые причины.

Обжалование судебного решения мужем/женой

Законность данного действия предусмотрена ст. 356 ГПКУ. Только после этого решение о расторжения брака будет вступать в законную силу

Развестись с беременной женой или при наличии в семье ребенка до года непросто, но возможно. Если у вас есть на это весомые причины, указанные ст. 110 СКУ, то благоприятный исход будет гарантирован.

Прежде чем идти на такие кардинальные меры, хорошо обдумайте свое решение, ведь развестись всегда проще, чем построить крепкую семью. Больше всего от этого страдают дети, поэтому их интересы следует ставить на первое место.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Fb, если хотите получить достоверную информацию в правовых вопросах.

Можно ли развестись с мужем, если есть несовершеннолетний ребенок и как подать заявление и необходимые документы на развод в суд?

Дела о разводах и сопутствующих аспектах — львиная доля работы юристов.

Соответственно возникает масса вопросов о том, как всё-таки действовать в той или иной ситуации.

Сегодня выясним как подать на развод, если есть несовершеннолетний ребенок.

Условия оформления через суд в Украине

Украинское законодательство устанавливает права супругов для развода. Для семей, у которых есть чадо брак расторгается через суд на основании:

  Совместного заявления супружеской пары. К сожалению, даже если и муж, и жена желают развестись, но у них есть дети, которым не исполнилось 18 лет – придется обращаться в суд.

Общими детьми считаются отпрыски, рожденные в браке, родной ребенок одного из супругов, которого усыновил другой и дети, которых усыновили оба супруга.
Искового заявления одного из супругов. Нежелание жены или мужа давать согласие на развод не является основанием для сохранения брака.

Но, суд может применить мероприятия, направленные на сохранение семьи. Например, во время судебного заседания одна из сторон вправе подать ходатайство о предоставлении срока примирения супругов. Но суд удовлетворит такой запрос, если это не противоречит интересам другой стороны или детей.

Поэтому, если ваш супруг против расставания, потрудитесь представить доказательства о нецелесообразности действий, направленных на сохранение семьи.

С чего начать процесс с мужем при наличии несовершеннолетних детей?

Подготовка зависит от нескольких нюансов:

 • возраста детей;
 • желания расходиться;
 • согласования отдельных вопросов между супругами.

Так как семья с несовершеннолетними детьми может развестись только обратившись в судебную инстанцию, необходимо юридически грамотно подготовить документы и разработать план действий.

Решение об определении места жительства

Чаще дети остаются жить с матерью. Но на основании ст. 141 СКУ, оба родителя имеют равные права и обязательства в отношении воспитания и содержания детей, поэтому суд может присудить проживание ребенка отцу.

Стаття 141 СКУ. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини

 1. Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
 2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Стаття 109 СКУ. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

 1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
 2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
 4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Договор должен содержать следующую информацию:

 1. О проживании сына и/или дочки – с кем из родителей.
 2. О реализации прав и обязанностей супруга, который будет жить отдельно.

Участие в воспитании отпрысков должны принимать оба родителя. А так и вносить финансовый вклад в обеспечение жизни ребенка.

Какое подавать заявление, если есть ребенок?

Если решение развестись принято обоюдно, то на основании ст. 109 СКУ, они подают в суд совместное заявление.

С исковым заявлением обращаются в одностороннем порядке на основании ст. 110 СКУ.

Стаття 110. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

 1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
 3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
 4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
 5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

Как правильно написать заявление в суд о расторжении брака с детьми?

Совместное заявление подается от лица обоих супругов – его подписывают и муж, и жена.

В данном заявлении указываются:

 • данные свидетельства о заключении брака;
 • информация о детях;
 • причины расторжения брака;
 • информация о вышеупомянутом договоре;
 • с кем будут проживать дети;
 • реализация прав и обязанностей родителя, проживающего отдельно;
 • другие сведенья, зависящие от обстоятельств.

Исковое заявление подается исключительно в письменной форме, напечатанной на бумаге и подписанной истцом (ст. 151 ГПКУ). Свободная форма заявления не принимается.

Заявление должно содержать следующие сведенья:

 1. Наименование суда, куда обращаетесь.
 2. Полные ФИО истца и ответчика, их паспортные данные, идентификационные коды, адреса и контактные данные.
 3. Сведения о несовершеннолетних: серия, номер свидетельства о рождении и орган, который его выдал.
 4. Причины оформления развода.
 5. С кем будут проживать дети, участие супругов в их воспитании.
 6. Желаемая фамилия после рассмотрения.
 7. Другое, в зависимости от особенности дела.

На основании ч.2 ст. 104, ст. 105, 110, 112 СКУ, ст. 4 ГПКУ следует корректно изложить прошение о расторжении брака и том, с кем будут жить дети, другое. Четко аргументируйте свои требования, опишите причины расставания.

Причины можно указать разнообразные. Например, семейная жизнь не сложилась ввиду разных характеров, взглядов на жизнь и воспитание детей. В интимные подробности не стоит углубляться. Можно отметить бытовые, материальные проблемы, непримиримость на основании взаимной неприязни, алкогольная или наркозависимость супруга, применение агрессии и насилия, другое.

Бывает, что официально супруги уже какое-то время живут отдельно и не имеют общего быта. В иске стоит отметить и это. При спорных вопросах нужно быть готовым к предоставлению доказательств этого или приглашению свидетелей.

Учитывает ли суд мнение несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей?

Неважно, что послужило причиной расставания, важно сохранить нормальные отношения ради детей. Ведь они нуждаются в заботе и внимании обоих родителей.

При рассмотрении дела, суд должен выслушать мнение ребенка о разрешении споров касающиеся его, например, о месте проживания.

Какие права имеет ребенок?

Во время рассмотрения дела о расторжении брака судом ст. 45 ГПКУ обеспечивает несовершеннолетних детей правами:

 • высказывать свои мысли лично или через представителя;
 • получать сведенья о рассмотрении дела;
 • совершать другие действия согласно международному договору о правах и обязанностях детей, обязательность которого согласована Верховной Радой Украины.

Стаття 45 ЦПКУ. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

 1. Під час розгляду справи, крім прав та обов’язків, визначених статтею 43 цього Кодексу, малолітня або неповнолітня особа має також такі процесуальні права:
  • безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки;
  • отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд;
  • здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
 2. Суд роз’яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника у разі, якщо за віком вона може усвідомити їх значення.
 3. Суд сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Таким образом суд должен объяснить лицу, не достигшего 18-летнего возраста, его права и возможные последствия действий его представителя, если ввиду возраста он не может самостоятельно это осознать.

Ребенок имеет право на достойный уровень жизни, достаточный для нормального физического, интеллектуального и культурного развития. Так ст. 84, ст. 86 СКУ родителям дается право на получение алиментов.

Следует заметить, что при делении имущества участия не берут вещи ребенка, которые являются его собственностью (игрушки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь).

Как быстро развестись с женой по взаимному согласию?

Процедуру в значительной мере осложняет наличие ребенка в семье. Но, если расставание происходит по обоюдному согласию и взгляды на воспитание детей совпадают, можно оформить развод без особых проблем и задержек.

Куда подать заявление и документы?

Совместное заявление направляется в суд общей юрисдикции. Территориально суд выбирают супруги по месту жительства одного из них на выбор.

Что нужно для подачи при отсутствии спора?

К совместному заявлению нужно приложить следующие документы:

 1. Копия паспортов и идентификационных кодов супругов.
 2. Копия свидетельства о заключении брака.
 3. Копия свидетельства о рождении детей.
 4. Оригинал квитанции об уплате судебного сбора.
 5. Копия доверенности представителя, если такой имеется.
 6. Письменное соглашение об осуществлении родительских прав и обязанностей, о котором мы говорили ранее.

Сколько длится процедура, когда есть несовершеннолетний?

Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней с момента его подачи. На протяжении этого периода можно безболезненно отозвать заявление.

Расторжение брака без согласия супруга

Даже для такого серьезного дела необязательно обращаться к юристу. Заявление и перечень документов легко подготовить самостоятельно.

Однако если вам предстоит побороться за детей или за имущество, будьте внимательны и при возникновении сложностей всё-таки проконсультируйтесь у юриста. Он со знанием дела сможет сыграть на особенностях вашего дела.

Где рассматривается исковое заявление?

На основании ст. 110 СКУ одним из супругов подается исковое заявление. Иск адресуют в суд по месту жительства или нахождения ответчика. Однако, истец имеет право обратиться в суд по своей прописке:

 • если на иждивении заявителя находятся дети до 18 лет;
 • по состоянию его здоровья;
 • другим уважительным причинам.

Но в этом случае нужно представить доказательства возникших сложностей.

Какие документы нужны, чтобы оформить развод?

Далее нужно подать документы в суд и ждать повестки. Вместе с заявлением необходимо предоставить суду следующие две копии документов:

 • искового заявления;
 • паспортов истца и ответчика;
 • идентификационных кодов;
 • свидетельства о регистрации брака;
 • свидетельства о рождении детей;
 • доверенности представителя, если такой имеется;
 • оригинал квитанции об уплате судебного сбора;
 • другие документы, которые необходимы подтверждения позиции истца.

Такое множество копий обусловлено тем, что суд направит один экземпляр предоставленных документов ответчику, другой оставит у себя для рассмотрения дела.

Сроки рассмотрения

В среднем бракоразводный процесс длится 40-50 дней. Как мы говорили ранее, срок рассмотрения судом искового заявление составляет 30 дней. Но нужно учитывать и то, что если ответчик всё-таки хочет сохранить брак, процесс может затянуться.

На основании ст. 111 СКУ суд может применить меры, направленные на примирение, если увидит возможность сохранения семьи. Это необязательная мера и редко применяется по инициативе судьи, чаще – по просьбе ответчика, который не желает разводиться. Срок определяет судья, в пределах 6 месяцев.

Стаття 111 СКУ. Заходи суду щодо примирення подружжя

Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Также возможно сократить этот срок. Заявитель должен настоять на разводе и привести причины, по которым сохранить брак всё-таки не удастся. Или оба супруга могут обратиться с прошением о сокращении периода ожидания.

Вы заинтересованы в ускорении процедуры? Советуем подать отдельный иск о разделе имущества. Решение принимается судом по всем прошениям одновременно. Именно решение имущественного спора может затянуться, так как вам может понадобиться время для его оценки, предоставление дополнительных документов, суд может проводить опрос свидетелей и т.д. Согласно ст. 72 СКУ обращаться в суд по вопросам имущества можно в течении 3х лет.

Стаття 72 СКУ. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя

 1. Позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не розірвано.
 2. До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки.

Позовна давність обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Ещё до месяца отводиться время на возможность подачи апелляции (ст. 356 ГПКУ). И только после этого решение о расторжении брака вступает в силу.

Решение и определение места жительства ребенка

Согласно ст. 160 СКУ, до момента исполнения ребенком 10-летнего возраста решение о месте проживания принимается совместно родителями. По достижению – с учётом мнения самого чада. Ребенок должен выразить свои мысли: обосновать желание жить с отцом, а не матерью, или наоборот. Стоит заметить, что суд может не согласиться с мнением ребенка.

Если на момент бракоразводного процесса ребенку исполнилось 14 лет – это решение остается за ним. При этом, влиять на ответ с кем же будет жить подросток не могут ни родители, ни суд.

Стаття 160 СКУ. Право батьків на визначення місця проживання дитини

 1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.
 2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.
 3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

Родитель, проживающий отдельно, обязан участвовать в воспитании детей, а также имеет полное право на общение с ними. Препятствовать этому другой родитель не может, если это не вредит нормальному развитию детей. К тому же, у второго родителя появится право отсудить ребенка.

Если супруги не пришли к согласию о проживании детей, спор решает суд или орган опеки. Решение вытекает из интересов детей, учитывая, кто из родителей может лучше обеспечить их воспитание.

Следует заметить, что жилищные и материальные преимущества одного из родителей не являются безоговорочным основанием для вынесения решения. Берется во внимание ответственность родителей к своим обязанностям, отношение ребенка к родителям, его возраст, состояние здоровья. Существенное значение имеет злоупотребление родителем алкоголя или наркотиками, его психологическое состояние.

Судья также может проверить меркантильные намерения родителя: получения алиментов, государственной помощи и льгот, получения жилья, и др.

С учетом всех факторов суд определяет условие при котором возможно участие в жизни отпрыска супруга, живущего отдельно. Проживающий с ребёнком родитель не может препятствовать другому в общении и воспитании (в рамках, определенных судом или органом опеки).

Супруг, чьи права ущемляются, может обратиться в суд с иском об устранении таких препятствий.

В отдельных случаях суд может определить встречи с ребёнком в присутствии другого лица.

Порядок расторжения при беременности и наличии дитя до года

Интересы будущих или молодых мам защищает закон. Давайте рассмотрим некоторые нюансы подробней.

Иск о расторжении брака не может быть подан на протяжении беременности жены (ст. 110 СКУ). Исключение: когда отцом зачатого ребенка является другое лицо.

До исполнения годовалого возраста ребенка расторжение брака также запрещено согласно ст. 110 СКУ. Кроме случаев, когда отцовство признал другой мужчина или по решению суда данные о муже, как об отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Закон разрешает развод в судебном порядке в случае, когда супруг совершил действие, имеющее признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка.

Мы должны отметить, что развестись во время беременности и до исполнения ребенком 1 года все же возможно, но на практике это большая редкость. Заявление должна подавать будущая мама или дать согласие на эту процедуру доверенному лицу. В данном случае супруги должны обратиться с заявлением в порядке особого производства (ст. 109 СКУ), а не с исковым заявлением.

Чтобы избежать проблем, советуем заручиться помощью грамотного юриста. Иначе, суд может оставить дело без рассмотрения.

Заключение

Развод кардинально меняет жизнь, будьте к этому готовы. Процесс расторжения брака — самый тяжелый и болезненный период. Сложно с этим справиться не только вам, но и вашим детям. Учитывайте в первую очередь их интересы и помогите им пережить это время.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подпишись на наш телеграм-канал и следи за обновлениями сайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Fb, если хотите получить достоверную информацию в правовых вопросах.

Развод с ребенком на руках: ответы юриста

В редакцию портала обратились сразу несколько читательниц с одной проблемой: как развестись с мужем, с которым есть общий маленький ребенок.

Увы, расторжение брака – довольно частое явление, и портал interfax.by неоднократно поднимал эту тему. Но, если речь заходит о ребенке до 3 лет, расторжение брака происходит по особым правилам. О них порталу interfax.by рассказала Елена Жданович, управляющий партнер адвокатского бюро «Право и семейная медиация», адвокат, медиатор.

«Мы с мужем в браке 2,5 года. Муж пьет, ребенку внимания не уделяет. Хочу развестись, но он согласия не дает. Ребенку 1,6 года. Как можно поскорей развестись, и что, если он даст согласие?» – спрашивает читательница.

Сразу оговоримся, что в ситуациях, когда общий ребенок не достиг трехлетнего возраста, нужно в первую очередь ознакомиться со статьей 35 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Каждый случай развода уникален. Но мы попросили юриста дать универсальный совет для всех женщин, попавших в такую же ситуацию, как наши читательницы.

По словам адвоката Елены Жданович, согласно ст. 35 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, жена вправе предъявить в суд иск о расторжении брака в любое время, в том числе во время беременности и при недостижении ребенком возраста трех лет, если постоянно проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.

При этом муж не имеет права подать такой иск, когда жена беременна или ребенок не достиг трехлетнего возраста. Развод по инициативе мужа возможен, если жена даст письменное согласие на расторжение брака.

«При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет трехмесячный срок для примирения, а также для достижения соглашения о совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества», – комментирует Елена Жданович. Она отметила, что трехмесячный срок для примирения предоставляется абсолютно всем семьям с несовершеннолетними детьми, даже если оба супруга согласны на развод и хотят расторгнуть брак как можно скорее.

При рассмотрении искового заявления, если один из супругов будет настаивать на сохранении семьи, суд вправе назначить дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.

Далее может возникнуть другая проблема: как «делить» ребенка? Вопрос на эту тему также поднимался читательницей interfax.by: «Я развожусь с мужем, мне 24, ему 21 год. Спорим, с кем останется ребенок. Он стал работать недавно; выпивший, может с кем-нибудь подраться и сесть за руль в нетрезвом состоянии. Когда он берет к себе ребенка, то сам им не занимается, а смотрит за ребенком его мать, которая также может употреблять спиртное. Моя мать была лишена родительских прав, и об этом известно суду. С кем из нас оставят ребенка?».

Если родители не могут полюбовно решить, с кем останется ребенок, тогда этот вопрос будет решаться в суде. Повторим еще раз: каждый случай развода уникален, поэтому невозможно однозначно ответить, кому суд решит отдать ребенка.

Если супруга намерена разрешать этот спор в судебном порядке, то ей необходимо подавать иск в суд об определении места жительства ребенка либо об определении порядка участия в воспитании ребенка.

«Это довольно сложные судебные споры, которые проходят с участием представителей Управления образования, педагогов, психологов. Тщательно исследуются все обстоятельства и условия жизни ребенка, личность каждого родителя, привязанность ребенка к одному из них. В необходимых случаях требуется и экспертное заключение специалистов», – говорит Елена Жданович.

Она добавила: тот факт, что мать читательницы была лишена родительских прав, не имеет отношения к спору родителей в отношении ребенка. В данном случае личностные характеристики бабушек, дедушек и иных родственников не имеют значения, если ребенок будет проживать с родителями или одним из них.