Как менять директора в ооо

Рубрики Наша практика

Оглавление:

Зміна директора (керівника) юридичної особи

Вартість послуги зі зміни керівника підприємства: 800 грн.*
Строк зміни директора ТОВ : 2-3 робочі дні.

В ході господарської діяльності підприємства, час від часу, виникає ситуація пов’язана із зміною керівника юридичної особи. Слід пам’ятати, що процедура зміни директора не обмежується протоколом загальних зборів ТОВ, оформленням наказу по підприємству, видачею трудової книжки звільненому керівнику та виплатою заробітної плати.

Згідно статуту підприємства директор наділений правом, зокрема: підписувати податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність; підписувати платіжні доручення та інші документи щодо розпорядження коштами підприємства; без довіреності здійснювати від імені товариства будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі укладати угоди, договори тощо. Саме тому зміна директора ТОВ, як і зміна місцезнаходження юридичної особи, передбачає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та повідомлення за місцезнаходження платника податків державної податкової інспекції.

Одразу зазначимо, що ми не розповідатимемо про порядок і форму повідомлення банківської установи у разі зміни директора ТОВ, оскільки дана процедура фактично не відрізняється від порядку відкриття рахунку.

Порядок зміни директора юридичної особи

Давайте коротко розберемо процедуру зміни директора ТОВ в Україні, яка включає в себе декілька послідовних кроків.

Ким приймається рішення про зміну керівника?

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», прийняття рішення про зміну директора ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників. В приватному підприємстві зазначене питання вирішується власником та оформляється відповідним рішенням.

Рішення засновника про призначення директора оформляється протоколом, а підпис учасника (засновника) на протоколі повинен бути нотаріально засвідчений. Вимоги про обов’язковість нотаріального засвідчення підписів учасників на протоколі діють з листопада 2016 року.

В протоколі про зміну директора обов’язково необхідно зазначити дату призначення нового директора і особу, якій доручається право провести відповідні дії пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подача документів реєстратору для зміни директора

Документи для зміни директора юридичної особи можна подати безпосередньо до Центру надання адміністративних послуг або приватному нотаріусу. В останньому випадку, подати документи можна набагато швидше через відсутність черг. Втім, не всі нотаріуси проводять реєстраційні дії щодо суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для зміни директора ТОВ, реєстратору (нотаріусу) необхідно подати наступні документи:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
 2. Протокол загальних зборів учасників ТОВ (рішення власника приватного підприємства) про зміну керівника підприємства.
 3. Довіреність на проведення реєстраційних дій (якщо зміну керівника проводитиме уповноважена особа).
 4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Отримавши вищевказані документи, перевіривши правильність заповнення заяви на зміну керівника юридичної особи та перевіривши повноваження представника на представництво інтересів, адміністратор формує опис документів, один примірник якого надає довіреній особі.

Строк розгляду документів, поданих для зміни директора юридичної особи складає 24 години після надходження документів. У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів чи відмови у державній реєстрації, відомості про нового керівника підприємства вносяться до Єдиного державного реєстру.

Зверніть увагу, що з 2016 року наказ про призначення директора підприємства не подається реєстратору. Втім, наказ знадобиться при подачі в ДПІ повідомлення про найманого працівника.

Повідомлення контролюючих органів про зміну керівника

Відомості про зміну керівника юридичної особи направляються реєстратором (нотаріусом) засобами електронного зв’язку до державної податкової інспекції, пенсійного фонду та органів статистики. Тому повідомляти додатково про те, що на підприємстві змінився директор не має необхідності.

Згідно ст. 66 Податкового кодексу України платники податків — юридичні особи зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та / або податкового обліку. Оскільки на більшості підприємств керівник відповідає за бухгалтерський і податковий облік, тобто є керівником і бухгалтером в одній особі, тому в разі зміни керівника платник податків зобов’язаний повідомити контролюючі органи. Про зміну керівника юридичної особи слід повідомити в 10-денний строк з дня виникнення змін в облікових даних платника податків, шляхом подачі заяви за формою № 1-ОПП.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 прийняття працівника на роботу потребує повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку підприємства. У даному випадку підприємство повідомляє не про зміну керівника, а про прийняття нового співробітника на роботу.

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні директора юридичної особи, залишається лише отримати довідку статистики, подати до відділення банку картку із зразками підпису нового керівника, отримати нові електронні ключі. Справжність підпису керівника юридичної особи на картці засвідчується нотаріально. Для оформлення зазначеної картки нотаріусу необхідно надати Витяг з ЄДР, протокол ТОВ про зміну директора та наказ про призначення директора.

Після проведення всього вище перерахованого, процедуру зміни директора можна вважати завершеною.

Директор підприємства є посадовою особою та несе відповідальність за дії вчинені ним при виконанні своїх обов’язків. Крім того, директор зберігає ввірені йому установчі документи, матеріальні цінності, книги, журнали та печатку підприємства. А тому, оформлення акту прийому-передачі документів при зміні директора, є вельми необхідним та доцільним, оскільки підтверджує передачу всіх документів та печатки підприємства від старого директора новому.

Документи, які необхідні для зміни директора ТОВ:

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка.
 2. Ксерокопія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків нового директора, дата призначення та наявність обмежень.
 3. Реєстраційна заява.
 4. Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ.
 5. Довіреність на проведення реєстраційних дій.

Що включає послуга із зміни директора?

 1. Оформлення всіх необхідних документів для зміни директора юридичної особи (доручення, протоколу, реєстраційної заяви, наказу тощо).
 2. Подачу документів до ЦНАП, ДПІ.
 3. Отримання Виписки з ЄДР.
 4. Отримання довідки статистики (відомостей з ЄДРПОУ).

В результаті замовник отримає:

 1. Оновлену Виписку з ЄДР.
 2. Протокол загальних зборів ТОВ про зміну директора.
 3. Наказ про призначення директора.
 4. Оновлену довідку статистики (відомості з ЄДРПОУ).
 5. 1-ОПП з відміткою про отримання.
 6. Повідомлення про прийняття працівника на роботу з відміткою про отримання.
 7. Опис документів, що подаються для державної реєстрації зміни керівника юридичної особи

* Додатково сплачується реєстраційний збір та послуги нотаріуса.

Компанія «Lawfulness» надає повний комплекс юридичних послуг, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи. Тому, якщо у Вас виникли труднощі у проведенні державної реєстрації зміни директора підприємства (ТОВ, ПП), звертайтесь за телефоном: 068-389-76-67.

Смена директора

Смена руководителя юридического лица может происходить по разным причинам. Независимо от того, решил ли руководитель уволиться по своей инициативе либо это было решение собственников компании, процедура смены директора ООО должна соответствовать требованиям законодательства. В этой статье мы расскажем как поменять директора ООО избегая типичных ошибок и проблем в будущем.

1. Процедура смены директора в ООО: пошаговая инструкция

В процедуре смены директора ООО следует четко придерживаться установленным нормам. В первую очередь необходимо подготовить протокол общих сборов участников компании, в котором нужно указать причину смены руководителя, а также решение о назначении нового. В протоколе обязательно следует назначить уполномоченное лицо, которое будет непосредственно проводить все регистрационные действия.

Протокол сборов должен быть оформлен в бумажном виде, содержать перечень участников ООО, список приглашенных лиц, результаты голосования по вопросу и подписи. Самой частой ошибкой, которую допускают, проводя действия при смене директора ООО, считается неправильно оформление протокола, в частности, отсутствие даты увольнения старого руководителя и даты назначения нового. Будьте внимательны: день увольнения должен быть рабочим (для предприятий), а день назначения – следующим, после увольнения.

Следующей процедурой в решении вопроса как сменить директора ООО будет оформление доверенности для лица, которое будет проводить регистрационные действия. Это может быть штатный работник предприятия либо иной поверенный. Выдавая полномочия на оформление смены директора, следует указать в доверенности данные уполномоченного лица, место представления интересов (ЕГР, ГНИ, статистика и т. д.), а также перечень разрешенных действий. Доверенность заверяется подписью директора предприятия (действующего на дату ее выдачи) и печатью.

2. Действия в Государственном реестре

Перед тем как сменить директора предприятия, следует собрать набор требуемых документов. Обращаем особое внимание на необходимость тщательной подготовки, поскольку государственный регистратор может отказать в проведении процедуры из-за несоответствия пакета документов установленным требованиям.

Итак, вам необходимо подготовить следующее:

 • протокол общих сборов;
 • доверенность на уполномоченное лицо;
 • копии паспортов старого и нового руководителей;
 • приказ о назначении нового директора;

В вопросе о том, как происходит смена директора часто интересуются, кто должен выдавать приказ о назначении нового руководителя. Обращаем внимание, что новый директор сам назначает себя на должность, действуя на основании решения участников предприятия, то есть на основании протокола общих сборов. Дата приказа должна соответствовать дате вступления на пост руководителя.

Чтобы непосредственно поменять директора ООО, уполномоченное доверенностью лицо должно обратиться в Государственный реестр. Регистратор зафиксирует данные и выдаст выписку, которая будет подтверждением проведения действий. Для этого необходимо заполнить специальную регистрационную карту (в данном случае по форме № 4). В карте указывается название предприятия, отмечается действие по смене руководителя, а также указываются личные данные нового директора. Карта заверяется подписью уполномоченного доверенностью лица.

3. Следующие действия

Электронная форма учета данных в Государственном реестре не требует специального обращения в налоговые органы – вся информация попадает туда автоматически. Уже зная, как проходит смена директора, вам может понадобиться обратиться в Госстат за получением новой статистической справки – это может сделать уполномоченное лицо. Порядок смены директора предусматривает необходимость правильного заполнения всех форм и правильного указания всех данных, поэтому советуем подходить к решению вопроса внимательно, чтобы избежать необходимости исправлять ошибки.

Теперь вы знаете как поменять директора в ООО и на какие детали следует обращать внимание. Действия при смене директора ООО сопряжены с множеством нюансов, которые не всегда удается предусмотреть, а учитывая практическую составляющую взаимодействия с государственными органами, можно столкнуться с бюрократическими проблемами. Обращение к грамотным юристам поможет вам сэкономить время и предупредить возникновение проблем в будущем из-за мелких документальных ошибок.

Как менять директора в ооо

Украина, г. Киев
ул. Лейпцигская, 3А

Вам необходимо поменять директора на предприятии и сделать это в кратчайшие сроки с наименьшими затратами?

Поменять директора на Вашем предприятии с помощью нас – высокое качество от профессионалов!

Мы будем рады Вам помочь!

В связи с вступлением в силу Закона про ООО и ОДО, все предприятия обязаны до 17.06.2019 года привести в соответствие свои уставы с последующей регистрацией новых редакций уставов у государственного регистратора. Выше упомянутый Закон внес ряд изменений касательно полномочий и обязанностей директора ООО и ОДО.

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА (по новому закону «Об ООО и ОДО»):

Аффилированные лица. При избрании на должность, директор обязан предоставить обществу перечень своих аффилированных лиц (подконтрольные юридические лица, а также члены семьи и близкие родственники). В случаи изменения таких лиц, директор должен уведомить об этом общество в течении 5 дней с момента, когда ему стало об этом известно.

Ограничения по предпринимательству. Директор не имеет право без согласия Общего собрания участников или Наблюдательного совета:

а) осуществлять предпринимательскую деятельность как частный предприниматель в той же сфере, что и его ООО / ОДО, где он занимает должность директора;

б) быть директором или членом наблюдательного совета других компаний, работающих в аналогичных сферах;

в) быть участником полного товарищества или полным участником коммандитного общества, которые занимаются тем же, что и его ООО / ОДО.

Нарушение данных обязательств может послужить причиной разрыва контракта без выплаты компенсации.

Субсидиарная ответственность перед кредиторами. Директор обязан созвать Общее собрание участников, в случаи снижения чистых активов более, чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Собрание должно состоятся в течении 60 дней с момента такого снижения, на повестку дня должны выноситься вопросы о мерах по улучшению финансового состояния ООО / ОДО, об уменьшении уставного капитала, или о ликвидации ООО / ОДО. Если директор не созвал такое собрание и в течении 3-х лет произошло банкротство ООО / ОДО, — директор несет субсидиарную ответственность по обязательствам компании (это означает, что кредитор сначала обращается с требованиями к ООО / ОДО, а потом, в случаи их невыполнения самой компанией, может обращаться с требованиями к директору).

Солидарная ответственность перед ООО. Закон «Об ООО и ОДО» перенес нормы Гражданского кодекса (ч. 4 ст. 92) касательно солидарной ответственности представительского органа – директора (дирекции) за убытки, причиненные компании действиями или его бездеятельностью. В данном случаи директор отвечает перед самим ООО / ОДО, а не кредиторами компании.

Крупные сделки. Директор обязан соблюдать порядок заключения крупных сделок, предусмотренных законодательством, а также положениями устава ООО / ОДО. В частности он обязан получить согласование на заключение крупной сделки у Общего собрания участников или Наблюдательного совета. В случаи нарушения такого порядка, директор несет ответственность за убытки компании.

Заинтересованные сделки. Директор обязан соблюдать порядок заключения заинтересованных сделок, если такой порядок закреплен положениями устава ООО / ОДО. В случаи нарушения такого порядка, директор несет ответственность за убытки компании.

Ответственность по выплатам дивидендов. Директор несет солидарную ответственность вместе с участниками ООО / ОДО по обязательствам возврата выплат дивидендов обществу, в случаи введения в заблуждении участников общества касательно финансового состояния компании, или внесение недостоверной информации в документы компании.

Содействие аудитору. Директор обязан предоставить аудитору все необходимые документы и обеспечить проведение проверки, в случаи назначения участником компании с долей 10% и выше независимого аудита.

Прекращения полномочий. Директор может сложить с себя полномочия и быть уволенным, только после назначения на его место нового директора или исполняющего обязанности.

Рекомендуем выше изложенные положения отобразить также в уставе ООО / ОДО. Для этого Вы можете воспользоваться нашей услугой: «Перерегистрация устава ООО».

Услуга «замена директора ООО (ТОВ)» в себя включает:

— консультирования по нововведениям;

— подготовка протокола участников и уведомления в налоговую на нового директора;

— нотариальное заверение протокола участников на смену директора ООО;

— подача уведомления в налоговую о принятии нового директора ООО;

— смена директора ООО у государственного регистратора;

Также, мы можем Вам предложить разработать новую редакцию устава с ограничениями для директора.

Обращаем внимание: при смене директора ООО, необходимо за 1 день до вступления полномочий нового директора в силу, уведомить об этом налоговый орган, подав соответствующие уведомление (Постановление № 413). В случаи не уведомления — может быть наложен на ООО штраф в размере 1 м.з.п., а также штраф на директора: 30 — 100 НМДГ.

Как менять директора в ооо

Объявление: Смена директора предприятия ТОВ в Киеве, как поменять директора фирмы

Номер объявления: 669844 77 , Просмотры: 1455

Объявление от: Бизнес

Как поменять директора ТОВ? Процедура смены директора в 2018 году Директор фирмы – это первое лицо предприятия, несущая ответственность за финансовую деятельность фирмы. Директор фирмы может нести как уголовную ответственность (за неуплату налогов в особо крупных размерах, невыплату заработной платы сотрудникам предприятия, работа предприятия без лицензии и разрешений), так и административную ответственность (не вовремя сданные отчеты). Как поменять директора фирмы в Киеве? Процедура смены руководителя предприятия (директора, Генерального директора) регулируется Уставом предприятия и Законом Украины О регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей. Причинами увольнения директора могут быть 2 обстоятельства, первое он сам решил уволиться, второе учредители компании не довольны директором и решили уволить его. 1. Когда директор фирмы принял решение уволиться по собственному желанию. Директор должен сообщить учредителям фирмы о своем увольнении. Он обязан отослать им уведомление и приложить к нему заявление об увольнении в уведомлении он указывает место и время проведения собрания, а так же причину проведения собрания. 2. Учредители компании недовольны финансовой деятельностью компании — поэтому чаще всего увольняется директор. На собрании учредителей принимается решение об увольнении директора, а так же фиксируется дата увольнения, и если кандидатура нового директора уже есть назначается новый директор, если же кандидатуры нового директора пока нет, можно назначить временно исполняющего обязанности директора одного из учредителей компании. Что бы приступить к своим обязанностям новый директор должен: 1. Получить нотариальный протокол от учредителей компании (предмет протокола — назначение его директором компании). 2. Подготовить приказ о вступлении в должность директора компании. 3. Принять уставные документы предприятия и бухгалтерию от старого директора (как правило по Акту приема — передачи документации. 4. Провести у регистратора регистрационное действие по смене директора. 5. Оформить для банка карточку образца подписи и сообщить банк о новом директоре предприятия. 6. Подать в налоговую службу уведомление (форму) о принятии нового сотрудника (Постановление №413). 7. Переоформить ключи и сертификаты в налоговой или организации, которой пользуется предприятие по сдачи отчетности. 8. Сообщить партерам и организации с которыми подписаны действующие договора. Как провести регистрационное действие связанное со сменой директора у регистратора? 1. Подать нотариальную копию или оригинал протокола собрания учредителей компании, где назначается новый директор. 2. Регистрационную карточку с данными о новом директоре. 3. Если документы подает не лично директор, тогда доверенность на лиц, которым доверено подавать документы от имени предприятия по смене директора. 5. Квитанцию об уплате государственной пошлины (за проведение регистрационного действия). Регистратор исходя из поданных документов выдает Опись в которой указывает список принятых документов от заявителя в описи указывается код — по которому на сайте Министерства юстиции можно распечатать новую выписку с новым директором. Процедурно после внесения регистратором данных о новом директоре в онлайн режиме они поступают в налоговую службу и статистику, данные службы обрабатывают информацию от регистратора вносят коррективы в свои базы, после чего, как подтверждение об обработке данных данные ведомости они отправляют регистратору обратно. Регистратор получивши подтверждение от выше указанных служб формирует новую выписку. Наши юристы готовы с радостью помочь в сене директора вашего предприятия. От вашей компании необходимо: 1. Для подготовки протокола о смене директора (Копия последнего протокола или копия паспортов и кодов учредителей компании). 2. Данные о новом директоре (копия кода и паспорта). 3. Данные о старом директоре (копия паспорта и кода). 4. Код и название компании по котором необходимо менять директора. 5. Информация о дате увольнения дате назначения нового директора. Стоимость наших услуг – 1000 грн. Пошлина -550 грн

Процедура смены директора ооо, как сменить директора ооо

Смена директора ООО. Как сменить директора ООО в Москве и Московской области

Смена директора в Москве

Смена директора в Московской области

Получение выписки из ЕГРЮЛ

Если Вы хотите узнать, как происходит смена директора ООО, то Вам необходимо следовать алгоритму, описанному в ФЗ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ходе ведения бизнеса каждый предприниматель периодически сталкивается с потребностью поменять руководство своей компании. Если и Вы сейчас столкнулись с этим вопросом, тогда нижеизложенная информация будет Вам весьма полезна.

Вам непременно надо быть в курсе, что в учредительных документах ООО не публикуется никакая информация о кандидатуре генерального директора. Однако, несмотря на это, все данные о руководителе любой компании содержатся в ЕГРЮЛ (Едином Государственном Реестре Юридических Лиц). Соответственно, как только собственник компании принял решение сменить руководителя, тогда возникает объективная необходимость в официальной регистрации данных изменений.

Здесь Вы можете прочесть статью смена директора сроки, а затем произвести данную процедуру самостоятельно.

Вам необходимо произвести регистрацию смены руководства своей компании в ИФНС (налоговой инспекции) не позже трёх суток с момента принятия участником (либо общим собранием участников) общества решения о смене директора ооо. Если Вы не уложитесь в отведенный Законом срок, Ваше юридическое лицо могут привлечь к административной ответственности в виде уплата денежного штрафа в размере 5000 руб.

По этой ссылке Вы можете посмотреть Документы при смене директора и скачать некоторые из них совершенно бесплатно.

К изменениям, не вносимым в учредительные документы общества, причисляются, в том числе, и изменения по смене директора ооо.

Общий порядок регистрации смены директора ооо выглядит следующим образом:

 1. Подготовка документов на регистрацию смены директора;
 2. Посещение нотариуса для заверения подлинности подписи руководителя компании (выбранного Заявителем) на Заявлении по форме Р14001.
 3. Сдача комплекта документов в регистрирующий орган (в Москве – МИФНС № 46);
 4. Получение документов о регистрации изменений в ЕГРЮЛ – через 5 рабочих дней;
 5. Проверка учредительных документов на наличие ошибок допущенных регистрирующим органом (в случае их наличия в тот же день они подаются на исправление);
 6. Уведомление банка, в котором открыт расчетный счет организации, о смене руководства компании;
 7. Заверение образца подписи нового руководителя в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати организации.

Первый вопрос, который обычно появляется у собственника бизнеса, звучит следующим образом: «С чего я могу начать процедуру смены руководителя ооо?»

Перед тем, как принять решение о том, как сменить директора в ооо, Вам необходимо получить из ИФНС так называемую «свежую» выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Процедура это недорогая, несложная и занимает мало времени, однако пользы от неё много:

1. По выписке, полученной из регистрирующего органа, Вы можете проверить данные, содержащиеся в ЕГРЮЛ с учредительными документами Вашей организации. В том случае, если эти сведения противоречат друг другу, Вы можете исправить эту ошибку одновременно с процедурой смены директора в ооо.

2. Кроме того, для того, чтобы Вы могли заверить у нотариуса подпись Заявителя на заявлении в регистрирующий орган по форме Р14001, Вам нужно будет показать нотариусу выписку из ЕГРЮЛ, срок выдачи которой не превышает 30-ти календарных дней. В противном случае нотариус откажется заверять Вашу подпись на Заявлении.

Процедура смены директора ооо, как сменить директора ооо — звоните и заказывайте уже сегодня!

Как только Вы получили на руки «свежую» выписку из ЕГРЮЛ, Вы можете приступать к подготовке документов на смену руководителя ооо, а именно решения участника (либо протокола участников) Вашей организации. Смысл этого документа в том, что Вы как собственник компании освобождаете от должности прежнего руководителя и назначаете нового.

В случае, если в Обществе всего один участник (учредитель), то решение о смене директора организации подготавливается в виде Решения.

Если в Обществе два и более участника (учредителя), то решение подготавливается в виде Протокола о смене директора .

После того, как Вы подготовили и оформили в нужном порядке решение (либо протокол) о смене директора, Вы переходите к пункту 2, а именно начинаете заполнять Заявление о смене директора по утверждённой налоговой инспекцией специальной форме № Р14001.

Здесь необходимо принять решение о том, кто будет выступать Заявителем в налоговой инспекции при подаче документов на смену директора. Выбор у Вас небольшой: по закону, заявителем может выступать либо прежний, либо новый директор.

Как только вышеуказанное заявление будет Вами заполнено, Вы берёте его и все документы Вашей организации и вместе с новым (или прежним) директором отправляетесь к ближайшему нотариусу на заверение подписи на этом заявлении. Без соблюдения этой процедуры Вам не удастся зарегистрировать смену директора в ооо.

Вашим вторым этапом будет сдача оформленных надлежащим образом документов о смене генерального директора в регистрирующий орган (в Москве это ИФНС № 46) для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

После того как все документы на смену директора надлежащим образом оформлены, нотариально заверены и подшиты в папку, Заявитель (прежний или новый директор) организации должен лично явиться в регистрирующий орган и сдать документы.

Регистрация любых изменений в ЕГРЮЛ и учредительных документах юридических лиц в г. Москве, в том числе смена директора в ооо осуществляется Инспекцией ФНС России № 46.

Почитать о том, где регистрируется смена руководителя, Вы сможете по ссылке смена директора налоговая, где указан точный адрес и реквизиты налоговой инспекции № 46 по гор.Москве.

Мы предвидим Ваш следующий вопрос: «А какие документы я должен подавать в налоговую инспекцию при смене директора в ооо так, чтобы потом не получить отказ в государственной регистрации?»

Отвечаем: для государственной регистрации изменения сведений о директоре (генеральном директоре, руководителе) юридического лица в регистрирующий орган (налоговую инспекцию) предоставляются следующие надлежащим образом оформленные документы:

 1. Заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ (форма Р14001) с удостоверенной нотариально подписью Заявителя;
 2. Решение (Протокол) участников о смене руководителя.

Как долго занимает по времени регистрационная процедура смены директора ооо?

Регистрационная процедура смены руководителя занимает по времени 5 рабочих дней. По истечении этого времени регистрирующий орган (налоговая инспекция) принимает положительное решение о регистрации изменений либо об отказе в регистрации, и выдаёт документы.

Вопрос: Кто может получить документы о смене директора из регистрирующего органа (из налоговой инспекции)?

Ответ: получить документы о смене директора из регистрирующего органа (из налоговой инспекции) может либо Заявитель, сдававший документы (а это прежний либо новый директор организации), либо любое лицо по доверенности от этой организации.

Вопрос: Какие документы о смене директора ооо я получаю из регистрирующего органа (из налоговой инспекции)?

Ответ: из регистрирующего органа (налоговой инспекции) Вы получаете на руки ниже перечисленные документы о регистрации смены директора:

 1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Вполне логичный вопрос собственника предприятия: «Что мне делать после государственной регистрации смены директора и получения всех документов из регистрирующего органа?

После того, как вы получили документы о государственной регистрации смены директора в ооо, необходимо проверить эти документы на наличие в них ошибок, допущенных регистрирующим органом. Вам стоит проверить ФИО нового генерального директора компании и его паспортные данные.

Быстро исправить ошибку, допущенную регистрирующим органом можно только в том случае, если вы заметите ее в день получения документов.

Издаём Приказ о назначении на должность нового Генерального директора общества

После того, как Вы получили из регистрирующего органа документы о государственной регистрации смены директора в ооо, Вам необходимо подготовить приказ о вступлении в должность нового Генерального директора Общества. Этот приказ подтверждает полномочия вновь назначенного генерального директора.

Если в штатном расписании Вашей организации отсутствует должность главного бухгалтера, то обязанности по ведению бухгалтерского учета Вы возлагаете на генерального директора Вашего юридического лица. Приказ подписывается новым генеральным директором Общества и на нем ставится печать организации.

На данной странице Вы получите исчерпывающую информацию по теме Уведомление о смене директора и даже можете скачать данное уведомление.

Как сообщить в банк о смене директора ооо?

После того, как Вы зарегистрировали смену директора Вашей организации компании в регистрирующем органе (в налоговой инспекции, в Москве – ИФНС № 46), новому директору необходимо сообщить в банк, в котором открыт расчетный счет юридического лица о том, что произошла смена руководителя ооо. Как это сделать?

В банк необходимо предъявить нижеуказанные документы, которые подтверждают смену руководства компании:

 • свидетельство об изменениях, внесенных в ЕГРЮЛ;
 • «свежая» выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем 30 дней назад;
 • Решение (протокол) о смене директора ооо;
 • Приказ о вступлении в должность нового генерального директора.

Когда новый директор явится в банк со всеми этими документами, ему нужно будет обязательно заверить новую банковскую карточку с его образцом подписи.

После выполнения всех вышеуказанных процедур новый руководитель Вашего юридического имеет возможность сразу же приступать к исполнению своих обязанностей.

Никакие другие государственные органы уведомлять о смене директора ооо не нужно. Фонды ФСС, ПФР, получают информацию о смене директора в организации в электронном виде через службу одного окна.

Необходимо проследить за тем, чтобы все дела были переданы новому руководству, а прежний директор не мог влиять на работу компании или распоряжаться деньгами фирмы. После принятия решения на общем собрании учредителей составляется акт-передачи документов фирмы между прежним и новым директорами. Нужно отозвать все ранее выданные доверенности, а сообщение об отмене доверенностей опубликовать в СМИ.

Процедура смены директора ооо, как сменить директора ооо — звоните и заказывайте уже сегодня!